Ekologická likvidace vozidel

ekologická recyklace autovraků

Ekologickou likvidaci vozidel provádíme u nás ZDARMA. Pro vrak si přijedeme, naložíme jej a bezplatně odvezeme k nám na provozovnu k likvidaci. Likvidaci autovraků provádíme na speciálních plochách tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí. První krok při likvidaci autovraku je vypuštění všech provozních náplní, dále vyjmutí nebezpečných součástí, následuje drcení a mletí na stroji Shredder Lindenmann. V klasickém automobilu je zhruba 70 % hmotnosti tvořeno kovy.V procesu drcení dochází k separaci jednotlivých částí, tak aby se oddělily železné kovy od nekovových materiálů (plastové části, skla, pryže). Nekovový materiál předáme oprávněné společnosti k likvidaci. Obnovené kovy zpracujeme a dále prodáme do hutí a oceláren. Automobil je tak kompletně využit a žádná jeho část nezůstane nevyužita.

 

Co budete potřebovat při ekologické likvidaci automobilu?

1. Občanský průkaz
2. Velký technický průkaz

Při ekologickém zlikvidování Vám vystavíme ,,Potvrzení o zlikvidování autovraku".

Máte nepojízdný vrak nebo automobil určený k likvidaci?
Nevadí, zdarma Vám zajistíme odvoz a naložení vraku a dopravíme ho na vlastní náklady k nám na provozovnu.


Celá likvidace je zdarma, jedinou podmínkou je, že automobil musí být kompletní. V opačném případě si účtujeme drobné doplatky za chybějící části podle aktuálního ceníku.